top of page

Teknik Hizmet Danışmanlığı

Client and contractor

Proje yönetimi ve müşavirlik hizmeti verilmesi

 • Projenin zamanında, bütçesinde ve istenilen kalite seviyesinde tamamlanabilmesi için gereken prosedürlerin oluşturulması ve bu prosedürlerin işletilmesi için gereken çalışmaların yapılmasına destek vermek,

 • Görev tanımlarının belirlenmesinde destek olunması,

 • Organizasyon yapısının kurulması konusunda destek olmak,

 • İş tipleri ve gerekliliklerinin saptanması konusunda destek olmak

 • Süreç tipleri ve gerekliliklerinin saptanmasında destek olmak

 • İş ve süreç tiplerinin uyumlaştırılmasına destek sağlamak,

 • Personel mevcut yetkinlik ve yeterliliklerinin belirlenmesinde destek olmak,

 • Personelin görev tanımına yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlamak ve eğitimlerin organize edilmesinde destek olmak

Endüstriyel projelerde teknik tekliflerin hazırlanmasına destek verilmesi

 • İşverene iletilen teknik teklif paketinin incelenmesi ve teknik teklif şartlar nağmesine göre sorumluluk matrisi oluşturulması,

 • EPC kapsamdaki projeler için uygun mühendislik firmaları ile iletişime geçilip, gerekli ön anlaşmalar için destek olunması,

 • Oluşturulan sorumluluk matrisine göre teknik ve kurumsal dokümanların işveren ile birlikte toparlanması, bu dokümanların teknik teklif şart nağmesinde belirtildiği şekilde tasnif edilmesi,

 • Kapsam dışında bırakılan teknik konuların listelenmesi

Industrial Pipelines
Financial Report

Endüstriyel projelerde ticari tekliflerin hazırlanmasına destek verilmesi

 • Proje için harcanacak tahmini adam-saat miktarlarının hesaplanması,

 • Proje süresinde kullanılacak montaj ekipmanları için tip, kapasite ve sürelerin öngörüleri konusunda destek olunması,

 • Projeye konu ülkedeki ticari durumların incelenmesi,

 • Adam, montaj ekipmanları için yerel piyasa araştırılmasının yapılması ve fiyatlandırılmasına destek olunması,

 • Konu projeye ait proses ekipmanları, çelik miktarları, boru malzemesi miktarları, elektrik ve enstrüman miktarları için imalatçılardan fiyatlarının toplanmasında destek olunması,

 • Endirekt maliyetlerde işveren standartlarında hesapların yapılmasına destek olunması,

 • Son fiyatın hazırlanması ve kapsam dışında tutulan ticari konuların listelenmesi konularında destek olmak

Proje kontrol hizmeti verilmesi

Proje planlamasının yapılması, planlama toplantılarının düzenlenmesi ve ilerleme kontrollerinin programlanmasının yapılması, proje maliyetlerinin tahmin edilmesi ve izlenmesi, bir bütçeye bağlı kalınması ve istenen hedefe kıyasla proje kalitesinin gözden geçirilmesi konularında destek sağlamak.

Signing a Contract
Reviewing Reports at Desk

Teknik analiz ve değerlendirmelerin yapılması / raporlanması

 • Tesislerde ve/veya devam projelerde mevcut durum teknik bulgulara dayanarak analizlerinin yapılmasına destek olmak,

 • Yapılan analizler, mevcutta bulunan teknik envanterler ve düzenlenmiş teknik raporlar üzerinden üretim miktarlarının durumunun değerlendirilmesine ve üretime konu olan diğer sarfiyatların kontrol edilmesine destek olmak

 • Potansiyel risklerin belirlenmesine destek olmak,

 • Potansiyel fırsatların belirlenmesine destek olmak,

 • Saha ziyaretleri yaparak mevcut durum üzerinden raporlamaların tamamlanmasına destek olmak,

Etüt, araştırma ve fizibilite projeleri yapmak

Konu projeler için kesin yatırım kararının verilmesinden ve uygulama (kesin) projelerinin hazırlanmasından önce projelerin teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerinin analiz edilmesinde destek sağlamak

Visual Project
Project Meeting

Proje yatırım danışmanlığı hizmeti verilmesi

 • Projenin ihtiyaç analizlerinin çıkarılmasında destek vermek,

 • Proje için fizibilite planı hazırlanmasında destek vermek, üçüncü taraflar denetmenlerle olan toplantılarının organize edilmesinde destek olmak,

 • Yatırım planının hazırlanmasında aktif rol oynamak,

 • Yerleşim planı, inşaat ve mekanik projelendirme konusunda teknik çizimlerin taslaklarının oluşturulmasında destek olmak,

 • Yatırım süreçlerinde danışmanlık hizmeti sağlamak

Malzeme Tedarik Hizmeti

Günümüz iş dünyasında, verimlilik ve etkinlik, işletmelerin başarısını belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Bu bağlamda, BA İnsan Kaynakları Hizmetleri olarak sunduğumuz malzeme tedarik hizmeti, işletmenizin ihtiyaçlarını en hızlı ve en güvenilir şekilde karşılamayı amaçlamaktadır.​

 

Malzeme tedarik hizmetimiz, iş süreçlerinizi kolaylaştırmak ve maliyetlerinizi düşürmek için tasarlanmıştır. İşletmelerin operasyonel faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları malzemelerin temini, zaman alıcı ve karmaşık bir süreç olabilir. Bu süreçte karşılaşılan aksaklıklar, üretim ve hizmet süreçlerinizde gecikmelere yol açabilir. BA İnsan Kaynakları Hizmetleri olarak, bu süreci sizin adınıza yöneterek, malzeme tedarikinde yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırıyoruz.

 

Hizmetin Avantajları
 • Zaman Tasarrufu: İşletmenizin ihtiyaç duyduğu malzemeleri zamanında temin ederek, operasyonel süreçlerinizin aksamadan devam etmesini sağlıyoruz. Bu sayede, çalışanlarınız ana işlerine odaklanabilir ve üretkenliği artırabilirsiniz.

 • Maliyet Kontrolü: Geniş tedarikçi ağımız sayesinde, en uygun fiyatlarla malzeme teminini gerçekleştiriyoruz. Bu da işletmenizin maliyetlerini düşürmenize yardımcı olur.

 • Kalite Güvencesi: Tedarik ettiğimiz tüm malzemeler, kalite standartlarına uygun olarak seçilir ve kontrol edilir. Böylece, işletmenizin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli malzemelere her zaman erişebilirsiniz.

 • Esneklik ve Uyarlanabilirlik: İşletmenizin değişen ihtiyaçlarına hızlı ve esnek çözümler sunuyoruz. Tedarik sürecindeki değişikliklere anında uyum sağlayarak, kesintisiz hizmet sunmayı garanti ediyoruz.

 

BA İnsan Kaynakları Hizmetleri olarak, işletmenizin malzeme ihtiyaçlarını analiz eder ve en uygun tedarik çözümlerini sunarız. İhtiyaçlarınızı belirledikten sonra, güvenilir tedarikçilerimiz aracılığıyla malzemelerinizi temin eder ve teslimat süreçlerini yönetiriz. Böylece, tedarik zincirinizin her aşamasında şeffaflık ve güvenilirlik sağlarız.

Donanım Store'da Kereste Seçimi

Detaylı bilgi için formu doldurun sizlere ulaşalım.

Nurol Tower İzzetpaşa Mah. Yeni Yol Cad. Kat : 2 Daire No : 336165 Şişli / İstanbul / Türkiye

+90 212 982 66 53

 • LinkedIn
 • Instagram

Bize ulaştığınız için teşekkürler

bottom of page