top of page

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Motivational Speaker

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim danışmanlık hizmeti şirketinize;
Rekabet gücünüzü arttırır, Uluslararası pazarlara hazırlar, organizasyonu güçlendirir, maliyeti azaltır, Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir, Finansal kaynak alanlarını arttır, sektöre ilişkin genel ve özel bilgi sağlar, verimliliğin arttırılması konularında destek sağlar.

 

B & A İnsan Kaynakları olarak profesyonel ekibimiz tarafından yönetim, organizasyon, uygulama yöntemleri ve metotlarına ilişkin problemlerin teşhis ve araştırılmasının yapılması, uygun faaliyetler tavsiye edilmesi ve bu tavsiyelerin yerine getirilmesinde özel çözümler üreterek sürdürülebilir başarınızın zeminini oluşturmaktayız.
Müşterilerimizin rekabet ettikleri pazarda onları ileriye götürecek, vizyon ve hedeflerine ulaştıracak stratejilerin oluşturulmasında, stratejilerin uygulamaya geçirilmesine yönelik hizmetler sunmaktayız.

İşe Alım Danışmanlığı

Kurum içindeki kilit pozisyonları doldurmaları için bireyleri belirleme ve işe alma konusunda işverenlerimize hizmet vermekteyiz. İşverenlerimize deneyim yelpazesi, eğitim durumu, teknik becerileri ve liderlik becerileri gibi öznitelikler de dahil olmak üzere ideal adayın profilini oluşturmada yardımcı olmaktayız.

Petrol, Gaz, Hukuk, IT, Turizm Otelcilik, Mağazacılık ve Sağlık  sektöründeki geniş bilgi ve birikimimiz sayesinde, işverenlerimize ulusal ve uluslararası alanda beyaz veya mavi yaka kalifiye personel ihtiyacınızı hızlı ve güvenilir bir şekilde istihdam etmekteyiz.

İşe alım sürecinde İşverenlerimize sunduğumuz hizmetlerimiz,

 • İşveren ihtiyaçlarının belirlenmesi,

 • Pozisyonun genel nitelikleri ve yetkinliklerinin belirlenmesi, iş tanımlarının hazırlanması,

 • Gelişmiş ve güncel veri tabanımızdan, İK portalları üzerinden, network kanallarımızı kullanarak ve headhunt yöntemiyle uygun adayların belirlenmesi

 • Detaylı ve yapılandırılmış mülakatların yapılarak, teknik değerlendirmelerin yapılarak adaylarla ilgili görüşme notlarının oluşturulması,

 • Uygun aday profilleriyle iş ortaklarımızın mülakat organizasyonlarının yapılması

 • Ulusal ve Uluslararası alanda belirlediğimiz ücret analizleri ile ücret tekliflerinin yapılması

 • Referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi

 • 2 aylık ve 6 aylık değerlendirme sürecin genel takibi

 • Çalışmak amacıyla Türkiye’de olan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar uzmanlar ve personeller için çalışma ve oturum izni süreçleri hızlı ve eksiksiz olarak takip etmekteyiz

Applicants in the waiting room
Holding Bills

Bordro Danışmanlığı

Bordro danışmanlığı sürecindeki desteklerimiz, 

 • Çalışan ücret bütçelerinin hazır hale getirilmesi,

 • Ücret ödemelerinde detaylı ve karşılaştırmalı rapor hazırlanması,

 • Personel ücret bordrolarının hesaplanma işlemleri, bordro basılması, online gönderim

 • SGK bildirgelerinin belirli düzen içerisinde oluşturulması,

 • SGK bildirgelerinin ilgili kuruma bildirilmesi,

 • İş-Kur belgelerinin özenle hazırlanması ve ilgili kuruma bildirilmesi,

 • Personelin işe giriş ve çıkış işlemlerinin kontrolü, sistem içerinde yürütülmesi

 • İşten ayrılan personelin tazminat hesaplamaları ve ibranamelerin hazırlanması,

 • Teşvik hesaplamalarının yapılması, şirketler için en uygun teşvik sürecinin belirlenmesi,

 • Geçici eleman temini

Çalışma ve Oturum İzni Danışmanlığı

 • Çalışma İzni

 • Oturum İzni

 • Vatandaşlık Hizmetleri

 • Çıkış-Giriş Hizmetleri

 • Özel Sağlık Sigortası

Working Together
Therapy

Kariyer Koçluğu

İş yaşamınızda varmak istediğiniz hedefe ulaşmak için gerekli stratejiyi kurmanıza yardım etmek, istek ve hedeflerinizi ortaya çıkarmak ve farklı bir bakış açısı ile yönlendirmeye destek olur. İş ve sosyal yaşamınız arasındaki dengeyi nasıl kuracağınızı, ulaşmak istediğini kariyer hedefinizin netleştirilmesini ve ona adım adım yaklaşmanızı, kariyerinizde önünüze çıkan zorluklarla başa çıkmanız için güçlü yönlerinizi aktive etmeyi hedeflemekteyiz.

 

ACC ve PCC unvanlarına sahip Profesyonel Koçluk ekibimizle, danışanlarımızın farkındalığını arttıran, hedeflerine ulaşmalarını destekleyen, iş yaşamlarında ve özel hayatlarında daha da yaratıcı olmalarını sağlamak için alternatif yollar görebilmelerine ve test edebilmelerine destek olmaktayız.

Üst Yönetim Koçluğu

Üst ve Orta Düzey yöneticilerin kısa ve uzun vadeli kurumsal ve bireysel hedeflerine ulaşmalarını sağlayan, liderlik gelişimlerini hedefleyen bir süreçtir. Liderin belirli kurumsal hedeflere ulaşma ve bunları gerçekleştirme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Female Lecturer
Video Consultation

Performans Gelişim Koçluğu

Bireylerin beklentinin altında kalan performansına yönelik farkındalık sağlamasına yardımcı olur, Hedeflerin netleşmesini ve yaratıcılığın artmasına sebep olur,  Yüksek motivasyon ve performans geliştirme egzersizleri ile iç motivasyonu gelişmesine yardımcı olur. Performans Gelişim Koçluğu  çözüme yönelik yol haritasının nasıl hazırlanacağını ve takip edileceğini uygulamalar eşliğinde öğrenilmesini sağlar.

Eğitim Danışmanlığı

Bireysel ya da şirket ihtiyaçlarına yönelik işletmelerinize özel olarak hazırlanmış kurumsal eğitimlerle gelişime ve ilerlemeye destek olmaktayız. Kurumsal eğitimlerimiz konularında deneyimli uzman kadromuz tarafından yürütülmektedir. Kurumsal Eğitim düzenlemekteki amacımız çalışanların gelişimlerine katkıda bulunmak ve işletmelerin hedeflerine ulaşmasında etkin rol oynamaktır.

 

Genel katılıma açık eğitimlerimiz;

 

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Performans Yönetimi

 • İş Hukuku

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Performans Yönetimi

 • İş Hukuku

 • Sosyal Güvenlik

 • Muhasebe Eğitimi

 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

 • Endüstriyel projeler için teknik teklif hazırlanması

 • Endüstriyel projeler için ticari teklif hazırlanması

Bir Sunumu verilmesi

Detaylı bilgi için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz

Nurol Tower İzzetpaşa Mah. Yeni Yol Cad. Kat : 2 Daire No : 336165 Şişli / İstanbul / Türkiye

+90 212 982 66 53

 • LinkedIn
 • Instagram

Bize ulaştığınız için teşekkürler

bottom of page