top of page

Hukuki Danışmanlık

Law

Şirketler ve Ticaret Hukuku

 • Şirket kuruluşu işlemleri, yabancı veya yerli şirketlerin şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşlarının gerçekleştirilmesi, 

 • Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık hizmetleri, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması/ tadili, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerlerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması, sermaye artışı/azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri, şirket genel kurullarının organize edilmesi, süren faaliyetlere ilişkin ilgili tüm belgelerin hazırlanması

 • Projeye uygun spesifik sözleşmelerin (iş geliştirme sözleşmeleri, niyet mektupları, gizlilik sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları, ön anlaşmalar, Joint Venture, stratejik ortaklıklar, konsorsiyum vb. sözleşmeler) hazırlanması ve müzakeresi

 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması

 • Proje finansmanı ve teminatlar

 • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların dava veya tahkim yolu ile çözümlenmesine yönelik temsil hizmetleri verilmesi

 • Dava ve icra takipleri

 • Uluslararası ticari işlemler

EPC Projeleri ve İnşaat Hukuku

 • Mevzuat ve ihale dokümanlarının incelenmesi, EPC Sözleşmeleri, FIDIC Sözleşmeleri, Anahtar Teslim & Götürü Bedel İnşaat Sözleşmeleri, Birim Fiyat İnşaat Sözleşmeleri, Mühendislik Sözleşmeleri, Tedarik Sözleşmeleri, Tasarım Sözleşmeleri vb. sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresi

 • Basit çevrim/kombine çevrim ve yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulumuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresi, projelerin geliştirilmesi ve uygulama/ işletilmesi süresince hukuki destek sağlanması

 • Ayıplı & kusurlu mal ve hizmetler, süre uzatımı, ek maliyet talepleri, mücbir sebep halleri, hak edişler, dizayn hataları konularına ilişkin hukuki yazışmalar, davalar ve uyuşmazlıkların takibi

Pillars of Justice
Signature

İş Hukuku

 • İnsan kaynakları ve iş hukukunun tüm alanlarında hukuki danışmanlık hizmetleri

 • İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde temsil hizmetleri

 • Ticari sırrın ifşası, gizlilik yükümlülüğü ihlalleri, haksız rekabet ve sadakat yükümüne aykırılık nedenlerine dayalı tazminat davaları açılması

 • İş akitlerinin hazırlanması

 • İş Akitlerinin feshi, fesih prosedürleri, haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık hizmetleri

 • İşe iade davalarında hukuki danışmanlık hizmetleri

 • Uyuşmazlıkların arabuluculuk ile çözümlenmesi 

 • Mobbing davalarında hukuki danışmanlık

 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, prim alacakları, fazla mesai alacakları, resmi tatil çalışması alacakları taleplerine ilişkin olarak işverenlerin/ çalışanların temsili hizmetleri

Uyum Hizmetleri

 • Kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanmasına, şirketin etik ve davranış kurallarının hazırlanmasına, kişisel verilerin korunmasına ilişkin şirket politikalarının hazırlanmasına ve ilgili mevzuata uyumun sağlanmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri

Reviewing the Law
bottom of page